Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? – jatkokoulutus

Syksyn 2014 aikana 560 opettajaa ja opettajaksi opiskelijaa osallistui Kiinnostaako koodaus ja robotiikka –tapahtumiin kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Koulutuspalautteista nousi toive jatkokoulutuksen järjestämiseksi. Toiveita kuunneltiin ja jatkokoulutus järjestettiin maaliskuussa Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella. Päivään osallistuneissa oli laaja kirjo lasten ja nuorten kanssa toimivia varhaiskasvatuksesta lukioon ja kirjastoista yrityksiin.

Jatkokoulutuspäivän aloituksessa tutustuttiin ohjelmoitavan Sphero -pallorobotin mahdollisuuksiin pelillisen ja leikillisen oppimisen tukena. Tämän jälkeen koulutukseen osallistuneet työskentelivät ennalta valitsemissaan pajoissa. Näissä toiminnallisissa työpajoissa tutustuttiin Arduinoihin, tehtiin geometrista taidetta Racket -kielellä sekä syvennyttiin EV3 robottien hyödyntämiseen fysiikan opiskelussa sekä oppiainerajoja ylittävässä opetuksessa. Päivä päätettiin ideariiheen ja toivekartoitukseen.

Opettajat kokevat lähitapaamiset tehokkaana, personoituna tapana tutustua uuteen asiaan. Jatkokoulutuspäivä toimii hyvänä esimerkkinä tapahtumasta, joita opettajat toivovat, joista opettaja kokee hyötyvänsä ja joiden jälkeen on helppoa lähteä viemään opittua asiaa omaan luokkaan: ”Loistava, konkreettinen koulutuspäivä. Hienoa, että saimme valtaosan päivästä itse tehdä, kokeilla ja kysellä. Näitä vaan lisää.”

Innokas-terveisin Kati Sormunen, Minna Kukkonen ja Tiina Korhonen

jatkokoulutus

Mobo keulii! Pajatyöskentelyä opettaja-oppilastiimeissä

Innovatiivisen koulun osahankkeen ja Innokas-verkoston Tutor-oppilaat olivat jakamassa osaamistaan ja esittivät jo useamman vuoden jatkunutta Tutor-toimintaansa suurelle yleisölle Espoossa mobiilioppimisen jo järjestetyissä kahdessa alueellisessa tapahtumapäivässä ”Mobo keulii!”. Aluetapahtumat osallistavat oppilaat kehittämään koulun toimintaa sekä oppimaan ja jakamaan osaamistaan yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Kaiken kaikkiaan neljä alueellista Mobo keulii! -tapahtumaa kokoaa Espoossa maalis-huhtikuun vaihteessa opettajat ja oppilaat kehittämään ja jakamaan uusia työtapoja, joissa hyödynnetään koulujen ja oppilaiden nykyaikaista teknologiaa. Tutor-oppilas -mallin mukaan tapahtumapäiviin oli kutsuttu mukaan aikuis-oppilastiimit kaikista Espoon perusopetuksen kouluista, jotka lähtevät viemään Tutor-oppilastoimintaa omissa kouluissaan eteenpäin. Oppilaiden osallisuus, aktiivinen toimijuus, vaikutusmahdollisuudet, yhteistyö ja verkostoituminen ovat vahvasti esillä uuden opetussuunnitelman 2014 perusteissa. Näihin teemoihin Tutor-oppilastoiminta sopii erinomaisesti! Tästä saimmekin heti positiivista palautetta:

– Tapahtuma tarjosi niin opettajille kuin oppilaille kattavan paketin tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksista. Latokasken koulussa koulutuksen innoittamina aiomme luoda oppilas-tutor järjestelmän tukemaan oppilaiden ja luokkien sovellustaitoja tietotekniikassa, rehtori Olli-Pekka Hiipakka toteaa.

Näihin sanojen saattelemina on ilo toivottaa kaikille uusille Tutor-oppilaille ja aikuis-oppilas -tiimeille antoisia kokemuksia, osaamisen jakamista ja oppimisen iloa!

IMG_2428[1] IMG_1496 IMG_2753[1] IMG_2885[1] IMG_1600 IMG_1599IMG_2867[1]

Innokas-koordinaattori Minna Kukkonen

 

Pelillinen oppiminen – moniammatillinen yhteistyöprojekti

Tänä keväänä  Innokas-verkosto on mukana järjestämässä Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen ja Tietojenkäsittelytieteen laitoksen yhteistä kurssia. Kurssi on osa Vantaan kaupungin, Helsingin yliopiston Playful Learning Centerin ja Samsung Nordicin yhteistyöprojektia, jonka tarkoituksena on kehittää tietotekniikan opetuskäyttöä kouluissa. Opiskelijoiden ja opettajien muodostamissa työryhmissä ideoidaan ja toteutetaan käyttäjälähtöisiä, oppimista tukevia ja oppilasta motivoivia pelillisiä toimintamalleja. Projektiin osallistuvilla opettajilla on ainutlaatuinen mahdollisuus työstää omalle opetusryhmälleen sopivia harjoituksia ja toimintatapoja.

Kurssin etenemistä voi seurata kurssiwikissä https://wiki.helsinki.fi/display/plcwiki/PLCwiki.

20150227_132527-versio-2 ohjausryhmc3a4Yhteiskuva kurssin aloitustilaisuudesta ja projektin ohjausryhmä.

Innokas-koordinaattori Kati

 

OKL koodaa! – opettajankouluttajat innostumassa ohjelmoinnista ja robotiikasta

Opettajankouluttajat eri puolilta Suomea kokoontuivat keskiviikkona 11.3. Innokas-verkoston ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kutsumana innostumaan ohjelmoinnista ja robotiikasta. Helsingin yliopistolla järjestetyssä tapahtumassa opettajankouluttajat ja Innokas-verkoston toimijat jakoivat kokemuksiaan ja osaamistaan ohjelmoinnin ja robotiikan opettamisesta. Monipuolisia esimerkkejä kuultiin Oulusta, Rovaniemeltä, Helsingistä, Raumalta, Tampereelta, Turusta ja Lahdesta. Innokas-verkoston toimijat kertoivat viime syksynä kahdeksalla paikkakunnalla toteutetusta valtakunnallisesta kiertueesta. Osaamisen jakamista ja ideoiden levittämistä parhaimmillaan!

kuva (2)

Iltapäivän aikana harjoiteltiin ajattelun taitoja toiminnallisessa ”Lähtölaukaus koodaukseen” – työpajassa ja keskusteltiin ja pohdittiin, millaisia haasteita opettajankoulutuslaitoksilla ja työssä olevilla opettajilla on ohjelmoinnin ja robotiikan opetukseen liittyen ja miten niitä voitaisiin yhdessä ratkaista. Iltapäivä huipentui sopimukseen jatkaa OKL:n ja Innokas-verkoston välistä yhteistyötä aiheen tiimoilta. Syksyllä 2015 siis tavataan jälleen osaamisen jakamisen merkeissä! Kiitos kaikille innokkaasta osallistumisesta,

Innokas-terveisin
Tiina

Rehtorit robotiikasta innostumassa

IMG_0240

Helmikuun lopulla Rovaniemen kaupungin rehtorit olivat pohtimassa uuden opetussuunnitelman tuloa ja sen jalkautumista arkeen. Saimme hieman avata ohjelmoinnin osuutta tulevassa OPSissa robotiikan ja Legorobottien ohjelmoinnin kautta.

Aluksi pari rohkeaa rehtoria kokeilivat ohjelmoida suullisilla käskyillä ihmisrobottiamme. Harjoituksessa piti saada ihmisrobotti nostamaan teippirullat pöydältä toiselle.Ongelmanratkaisun, ongelman osiin pilkkomisen sekä yksinkertaisten käskyjen antamisen kautta lähestyimme ohjelmoinnin maailmaa.

Tosi toimiin rehtorit pääsivät tutustuessaan Legon NXT-ympäristöön ja robotteihin. Oli riemullista nähdä, miten aikuiset olivat innoissaan ja päästelivät onnistumisen kiljahduksia saadessaan robotin liikkumaan haluamallaan tavalla. Tekemisen meininki oli hyvin samanlainen kuin alkuopetuksen luokassa parhaimmillaan! Hierarkkisesta jäykkyydestä ei ollut tietoakaan.

Kun on mukavaa, aika lentää kuin siivillä.Päivän ainoaksi harmitukseksi jäikin se , etteivät osallistujat saaneet aikataulusyistä jatkaa kokeilujaan robottien ja ohjelmoinnin parissa. Syttöjä on heitetty. Jäämme odottamaan innostuksen valumista myös alemmille tasoille koulupalveluissamme…

Innokkain terveisin pohjoisesta, Anna-Kristiina Rahkala

Pakankyla Lego Kerho Feb 2015

Photo 01-22-2015-15.07.54

Having been busy this year building robots, it’s time to record the projects before they are dismantled to make way for fresh ideas.

Spiderbot

Photo 01-22-2015-15.08.16

After some discussion and research about making a ’walking’ robot, this was chosen and then upgraded with red eyes and fangs…there’s a good video to accompany this whan I work out how to show it.

And Gyroboy, Straight from the EV3 programme it puts on a very impressive show, it also works much more consistently since we upgraded the firmware on the brick.

Photo 01-22-2015-15.10.49

we are though still debating just what effect the different colour controls have on his actions…

Mark and Lego Clubbies

Innokas-kouluttajat koolla Helsingissä

Innokas-verkoston kouluttajien kouluttajakoulutus ja tapaaminen järjestettiin 21.1. Helsingissä. Kouluttajatapaamisen aikana tutustuttiin toisiin kouluttajiin ja heidän vahvuusalueisiin, käytiin läpi Innokas-kouluttajana toimimiseen liittyviä käytäntöjä ja ennen kaikkea innostuttiin osaamisen jakamisesta:)

kouluttajat1
Innokas-kouluttajien verkosto

Innokas-verkosto järjestää tapahtumia, koulutuksia, ohjausta ja konsultaatiota alla mainittuihin teemoihin liittyen. Koulutukset ja tapahtumat toteutetaan rahoituspohjaisesti tai niitä voi  tilata Innokas-verkoston kautta.

 • Oppiminen ja oppimisympäristöt
  • Laaja-alaisen osaamisen taidot (21st century skills)
  • Innovaatiokasvatus
  • Oppilaiden osallistaminen ja aktiivinen osallisuus
  • Monipuoliset oppimisympäristöt
  • Mobiilioppiminen, pilvipalvelut, ohjelmointi, robotiikka ja pelillisyys
 • Opettajuus, johtajuus ja yhteistyöverkostot
  • Kohti innovatiivista koulua
  • Tiimiopettajuus
  • Jaettu johtajuus
  • Koulun kumppanuudet ja verkostot

Innokas-terveisin Tiina ja Innokas-kouluttajat

Kuulumisia Innokas-verkoston koordinaattoritapaamisesta

Innokas-verkoston koordinaattorit tapasivat Innokas-toiminnan suunnittelun merkeissä tiistaina 20.1. Helsingissä. Koordinaattoritapaamisessa luotiin katsausta vuoden 2014 toimintaan, suunniteltiin vuoden 2015 valtakunnallista ja alueellista toimintaa sekä asetettiin tavoitteita Innokas-verkoston toiminalle vuosille 2015-2017. Tavoitteenamme on vuosina 2015-2017 tukea kouluja OPS 2016 käyttöönotossa sekä kouluja ja muita toimijoita 2000-luvun taitojen opettamisessa innovaatiokasvatuksen ja teknologian avulla. Tärkeässä roolissa toiminnassa on myös uusien toimintatapojen kehittäminen ja tutkiminen yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa.

Innokas-verkosto on avoin kaikille eli mukaan voi ilmoittautua osoitteen http://www.innokas.fi/contact/ kautta löytyvän ilmoittautumislinkin kautta. Tervetuloa mukaan!

koordinaattorit1 (2)

Yhteistyöterveisin
Innokas- koordinaattorit Tiina, Minna, Kati, Pekka, Petteri, Jens, Päivi, Juho ja Riikka