Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2013

Rajakylän koulun teknologiapainotteinen luokka

Terveiset Oulusta, Rajakylän koulusta!

Olemme aloittamassa teknologiapainotteista luokkaa koulussamme. Ensi syksynä pilotoimme hanketta ja syksyllä 2014 luokka pyörähtää käyntiin täydellä teholla. Saimme avustusta ideaamme Teknologiateollisuus 100-vuotta -säätiöltä.

Teknologiapainotteinen luokka alkaa joka toinen vuosi 3.vuosiluokalta ja jatkuu koko alakoulun ajan. Lisäksi teknologiaa opetetaan valinnaisaineiden muodossa myös yläkoulun puolella. Teknologiapainotteisessa luokassa opetus tapahtuu oppiainerajoja ylittäen kokonaisvaltaisesti siten, että parhaimmillaan teknologiakasvatus olisi mukana lähes kaikilla oppitunneilla. Opetuksen keskiössä ovat tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus ja luovuus. Suunnitelmamme mukaan vuoden teknologiaoppiaines jaetaan oppimiskokonaisuuksiin, eli aihepiireihin eri teknologian osa-alueista. Jokaisessa aihepiirissä toteutetaan konkreettinen, innovatiivinen tuote, jossa teoria-aineksessa opittu tieto liittyy käytännön kontekstiin.

Hienoa olla mukana Innokas-hankkeessa kehittämässä koulukulttuuria tässä hyvässä tiimissä.

Kerromme mielellämme lisää hankkeestamme, sekä otamme vastaan teidän kokemuksianne ja käytänteitänne.

Teknologiaterveisin,

Markus Packalen
Jussi Näykki 0447039539
Jouni Karsikas

Sähköposti (etunimi.sukunimi@eduouka.fi)

Oppilaat ja opettajat oppimassa yhdessä

Oppilaat ja opettajat tutustuivat yhdessä RoboCup Junior kisalajeihin tammikuun puolen välin paikkeilla järjestetyissä työpajoissa Oppimiskeskus Innokkaassa. Opettajat tulivat työpajoihin 3-5 oppilaan kanssa. Ajatuksena on, että oppilaat yhdessä opettajien kanssa ohjaavat oman koulun muita oppilaita ja opettajia teemaan liittyen. Oppilaita oli mukana ekaluokkalaisista ysiluokkalaisiin – mahtavaa! Tätä tutoroppilas ideaa on toteutettu Innokas hankkeessa eri puolilla Suomea hyvin kokemuksin.  Oppilaat ovat toimineet tutoroppilaina myös mm. päiväkodissa.

Innokas – terveisin
Tiina