Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2014

East Palo Alto Academyn oppilaat innokkaina Fablab työpajassa

Fablab@schools –tilassa Stanfordin yliopistoalueella järjestetään työpajoja lähialueen koulujen oppilaille. Osallistuin tällä viikolla East Palo Alto Academyn 16- vuotiaiden oppilaiden työpajoihin. Työpajoissa lähdetään liikkeelle työvälineisiin ja ohjelmistoihin tutustumisella. Oppilaat harjoittelevat muun muassa laserleikkurin ja 3D-tulostimen käyttöä, niihin liittyvien ohjelmistojen käyttöä sekä robotiikkaa.

Tämän viikon tiistain ja torstain työpajoissa oppilaat harjoittelivat laserleikkaukseen liittyvän mallinnusohjelman käyttöä. He suunnittelivat omaa hahmoa ja mallinsivat sitä tietokoneelle. Oppilaat olivat motivoituneita ja innostuneita ja yksi tyttö totesikin, että tällaisia taitoja he varmasti tulevat tarvitsemaan.

Seuraavissa työpajoissa he jatkavat työskentelyä siten, että tietokonemallinnuksen mukaiset kuviot tullaan leikkaamaan laserleikkurilla. Käytännössä tietokone ohjaa laserleikkuria, joka leikkaa mallin mukaiset kappaleet irti puulevystä. Tämän jälkeen oppilaat tutustuvat edellä mainittuihin muihin laitteisiin ja välineisiin ja lähtevät suunnittelemaan omia keksintöjään ja innovaatioita. Aikaisemmissa työpajoissa toteutetuista keksinnöitä löytyy esimerkkejä alla olevan linkin kautta http://fablabatschool.org/photo/album/list

Innokas terveisin Tiina

Innokkaan ja Stanfordin yliopiston Fablab@schools-toiminnan yhteistyö käynnistyy

Fablab@schools (Fabrication laboratory for schools http://fablabatschool.org/) toiminnan taustalla on MIT:ssa Yhdysvalloissa kehitetty tapa rikkoa perinteisen korkeakouluopetuksen, tutkimuksen ja toiminnallisen projektityyppisen oppimisen raja-aitoja ja yhdistää näitä toimintoja. Professori Paulo Blikstein on tämän toiminnan pohjalta kehittänyt kouluille suunnattua Fablab@schools toimintaa. Fablab@schools pajoissa oppilaat ja opiskelijat hyödyntävät erilaisia materiaaleja ja välineitä omien innovaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Välineinä käytetään muun muassa mallintamis- ja suunnitteluohjelmia sekä robotiikkaohjelmistoja, yksiköitä ja sensoreita.

On ollut mahtavaa huomata, että täällä Piilaaksossa on kehitetty samansuuntaisesti teknologian hyödyntämistä oppimisen ja opetuksen tueksi kuin Innokas-toiminnassa.  Toiminnan lähtökohtana sekä Innokkaassa että Fablab@schools toiminnassa on oppilaiden tulevaisuudessa tarvitsemat taidot sekä teknologian hyödyntäminen tiedonrakentelun, viestimisen, itseilmaisun ja mikä tärkeintä; kekseliäisyyden ja innovatiivisuuden välineenä.  Yhtenevyyksiä Innokas-verkostossa kehitettyyn toimintaan löytyy useita ja käynnistelemmekin Innokas-verkoston ja Fablab@schools toiminnan yhteistyötä kuluvan kevään aikana. Mahtavaa aloittaa yhteistyö!

Fablab@schools toiminnan kehittäjä ja johtaja Paulo Blikstein kertoo alla olevassa videossa Fablab@schools toiminasta, kannattaa katsoa!

Innokas-terveisin Tiina
(helmi-huhtikuun ajan Finnable hankkeen/ Helsingin yliopiston tutkijana Stanfordissa)