Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2015

OPS-muutos ja ohjelmoinnin opetus tutuiksi -koulutus

Lähes kolmenkymmentä opettajaa osallistui elokuun alussa kesälomansa viime metreillä koulutukseen hyvinkin ajankohtaisesta teemasta ohjelmointi opetuksessa. Kolmen päivän koulutuskokonaisuus oli monin tavoin yhteistyötä ja rajoja ylittävää:

  • koulutus järjestettiin yhteistyössä Innokas-verkoston ja Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen (TKTL:n) kanssa
  • koulutuksen osallistujissa oli sekä alakoulun että yläkoulun opettajia
  • opiskelu oli eri oppiaineiden näkökulmista eheyttävää
  • liikkeelle lähdimmekin tällä kertaa yläkoulun tavoitetasosta kohti alakoulun ajattelun taitojen vahvistamista
  • teoria, käytäntö ja toiminnallisuus kohtasivat hyvässä vuorovaikutuksessa

Koulutuksessa avattiin OPS 2016:n valossa ohjelmointia eri näkökulmista pedagogiikkaa painottaen. Ohjelmoinnin opetus tuotiin näin tutummaksi alusta alkaen ja edettiin askeltaen oppimistavoitteisiin. Käytännössä ohjelmoinnin pohtimisessa lähdettiin liikkeelle ohjeiden antamisesta pareittain tietokonetta simuloiden. Risti-nolla -peli sai uuden ulottuvuuden koulussakin käytettäväksi! Taulukkolaskennan kautta jatkoimme matkaa kohti kirjoitettua ohjelmointikieltä; Pythonia otettiin hännästä kiinni! Oli mukava huomata, että kokemukset vaikeiksi mielletyistä kirjoitetuista ohjelmointikielistä saivat aikaan huojentuneen mielen! Ohjelmointihan on tosiaan loogista ja ymmärrettävää, kunhan sen saa rauhassa oivaltaa!

IMG_1097  IMG_1119 IMG_1139

Seuraavaksi ohjelmointiin tutustuttiin visuaalisten, kuvakepohjaisten ohjelmointisovellusten kautta. Tutuiksi tulivat niin Scratch, EV3 LegoMindstorms -robotiikka kuin useat tablet-laitteiden sovelluksetkin. Näistä madallettiin kynnystä edelleen ajattelun taitojen kehittämiseen ihan alkutekijöistä lähtölaukauksena koodaukseen.

IMG_1152  IMG_1186 IMG_1247

Kokonaisuutena pohdittiin ohjelmoinnin arviointia ja sen käytännön portaita toiminnallisuudesta lähtien. Miten arvioisit oppilaan etenemistä ja osaamista ohjelmoinnin aikana alakoulusta yläkouluun? Ajatuksia herättävä pelillistäminen opetuksessa tuli koulutuksessa esille monipuolisesti käytännön ja teorian kytkentöinä. Välipaloina ja vinkkeinä koulutyöhön viemisinä koulutuksen kuluessa tehtiin monenlaisia harjoituksia ja toiminnallisia tuokioita. Hyvinvoinnista ja jaksamisesta on hyvä muistaa huolehtia! Tärkeänä osana koulutusta oli kaiken opetuksen soveltamisen pohtiminen jatkossa omassa työssä, ideoiksi puettiinkin monia pelillistäviä ja eheyttäviä projekteja. Ja sokerina pohjalla jaettiin hyviä käytänteitä ja kokemuksia!

IMG_1164  IMG_1210 IMG_1248

Kohti tulevaa kouluvuotta lähdettiin tukevin askelin ja innostunein mielin hyvät eväät ohjelmoinnista mukaan varattuina! Ja ei kun koodaamaan!

Aurinkoisin terveisin,

Minna ja Kati Innokas-verkostosta sekä Arto TKTL:ltä

 

Professori Utopian kesäleirit

Kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla Innokas-verkosto järjesti yhteistyössä Tekniikanmuseon kanssa Professori Utopian kesäleirin. Tekniikanmuseoon kokoontui molemmilla viikoilla innokkaita tekniikasta ja robotiikasta innostuneita koululaisia.

Leiriviikko aloitettiin Tekniikan tarinamatolta, jossa mietittiin tekniikan ja museon olemusta. Leiriläisten omista teknisistä esineistä rakennettiin leirin oma museo.
Leirimuseo esitteli mm. pelejä, kelloja ja raudasta valmistettuja esineitä.

Tarinamatolla

Aikakapseli -työpajassa Museon kummitus antoi lapsille aarrekartan, minkä salakielisiä viestejä ratkomalla löydettiin aarre. Kummituksen aarrearkusta löytyi kummituksen eläessään käyttämiä vanhoja esineitä. Arkisetkin esineet voivat olla käyttäjälleen aarre!

museon kummitus

Tulevaisuuden materiaalit –työpajassa tutustuttiin erilaisiin materiaaleihin AR-tekniikan avulla. Pajassa mietittiin, millaisia ominaisuuksia täysin uudella tulevaisuuden materiaalilla tulisi olla ja mihin sitä käytettäisiin.

Rakenteisiin tutustuttiin keskiviikkona Erilaisia rakenteita etsittiin lähiympäristöstä ja opittiin hyödyntämään niitä vaahtokarkkihaasteessa.

Spagettitorni

Sähköön ja moottoreihin perehdyttiin rakentamalla pörriäisiä. Pörriäisille etsittiin asuinpaikka museosta ja tehtiin siitä video.

Loppuviikosta ohjelmoitiinkin sitten robotteja. Ohjelmoitiin robotit kulkemaan erilaisia ratoja pitkin, liikuttiin yhdessä robottien kanssa ja tehtiin museovaeltajat. Leiriviikko huipentui leirinäyttelyyn, missä lapset esittelivät leiriviikon puuhia perheelleen.

Utopia ja lapset Leirin lopetus

Kiitokset lapsille mukavasta leiriviikosta!

– Professori Utopia, Mirkka, Marianna, Kati ja Museon kummitus