Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2015

OKL koodaa! Toinen verkostotapaaminen Raumalla

Innokas-verkosto ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos järjesti yhteistyössä Rauman opettajankoulutuslaitoksen kanssa järjestyksessään toisen OKL koodaa! -tapahtuman Raumalla 17.-18.9. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella maaliskuussa. Rauman tapaamisessa oli mukana 35 opettajankouluttajaa eri puolilta Suomea. Tapahtuman ohjelma oli rakennettu yhteisöllisesti osallistujien ja järjestäjien kanssa.

Torstai-iltapäivänä oli tarjolla neljä ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyvää työpajaa. Osallistujat valitsivat pajoista kaksi. Tarjolla oli Lähtölaukaus koodaukseen, Lego Mindstorms EV3, Vex Robotics ja Feston automaatiopajat. Pajoissa osallistujat tutustuivat toiminnallisesti ohjelmoinnin ja robotiikan saloihin. Torstaipäivän päätteeksi Anna-Maija Partanen Lapin yliopistosta veti yhteistyössä Innokas-koordinaattori Kati Sormusen kanssa kaikille yhteisen työpajan: ”Ohjelmointi opetussuunnitelmassa”. Anna-Maijan ja Katin alustusten jälkeen opettajankouluttajat keskustelivat uuden opetussuunnitelman sisällöistä ohjelmoinnin ja robotiikan näkökulmista. Keskusteluissa pureuduttiin muun muassa siihen, miten ohjelmointia voi käytännössä opettaa osana eri oppiaineita ja miten ne voivat olla osana oppiainerajoja rikkovissa laaja-alaisen osaamisen taitoja tukevissa kokonaisuuksissa.

opspohdintaa Okl koodaa työpajat

Perjantaina osallistujat jakoivat ohjelmointi- ja robotiikkakuulumisia. ”Lava oli vapaa” eli jokainen halukas sai esitellä tai kertoa, miten ohjelmointi ja robotiikka näkyy omassa tai oman yksikön toiminnassa. Esittelyjen aikana kuulimme muun muassa eri puolella Suomea järjestettävistä tapahtumista, päivien aikana ideoidusta kerhotoiminnasta, uusista välineistä- ja ohjelmointiympäristöistä sekä kansainvälisistä kuulumisia ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyen. Kuulimme myös SOOL:n puheenjohtajan Piritta Talikan kautta opettajiksi opiskelevien terveiset. Mahtavaa, että SOOL oli myös mukana tapahtumassa!

Perjantaipäivän lopuksi kartoitimme osallistujien tarpeita ja ideoita OKL koodaa! -toimintaan liittyen. Yhteisiä osaamisen jakamiseen fokusoituja tapaamisia ja tapahtumia toivottiin lisää. Paljon keskusteltiin myös viestinnästä. Yhdessä etsittiin keinoja saada yhä useampi opettajankouluttaja mukaan seuraaviin tapaamisiin. Keskustelua käytiin myös yhteisistä opettajien ja opettajankouluttajien tapaamisista.

okl koodaa kuva 2

Yhteenvetona voi todeta, että sekä opettajilla että opettajankouluttajilla on nyt hyvä meininki: innostusta jakaa ja oppia ohjelmoinnin ja robotiikan opetuksen pedagogisia ja mielekkäitä käytänteitä löytyy ympäri Suomen. Tärkeintä on nyt organisoida ja tarjota näitä osaamisen jakamisen tilanteita ja paikkoja sekä innostaa opettajia ja opettajien kouluttajia jatkuvaan yhteistyöhön. Iso kiitos kaikille tapahtuman järjestäjille ja osallistujille: kuten Rauman opettajankoulutuslaitoksen käsityökasvatuksen professori Eila Lindfors tapahtuman aikana totesi: ”Osallistujat tekevät tapahtuman”. Tästä on hyvä jatkaa. Seuraavan OKL koodaa! -tapahtuman suunnittelu on jo käynnissä.

Innokas-terveisin,
Tiina  ja Kati

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka -kiertue Espoossa

Innokas-verkosto järjestää tänä syksynä jo toisen valtakunnallisen Kiinnostaako koodaus ja robotiikka -kiertueen. Viime syksynä kiertue järjestettiin kahdeksalla paikkakunnalla, tänä syksynä 11 paikkakunnalla ympäri Suomen! Kiertueen esite löytyy Innokas-verkoston sivuilta http://www.innokas.fi/fi/events/coding2015

Tämän syksyn kiertue lähti liikkeelle 23.9.2015 Espoosta, Saunalahden koulusta. Kiertuepäivä aloitettiin yhteisellä luento-osuudella, jonka aikana Innokas-verkoston toiminta tuli tutuksi. Tulevan opetussuunnitelman ops 2016 sisältöjä ja tavoitteita avattiin ohjelmoinnin näkökulmasta. Ohjelmoinnin opettamisessa on tärkeää luoda pohjaa ohjelmoinnilliselle ajattelulle. Ohjelmoinnillisen ajattelun tukemiseen on monia mahdollisuuksia ilman erityisiä välineitäkin. Askel askeleelta voidaan edetä visuaalisen ohjelmoinnin kautta kohti lausekielistä ohjelmointia. Luento-osuuden aikana tuotiin myös esille sitä, millä tavalla ohjelmointi ja robotiikka  ovat osa  laaja-alaisen osaamisen taitojen oppimista ja oppianeita yhdistäviä eheyttäviä kokonaisuuksia.

Oppilaiden osallisuus, aktiivinen toimijuus ja osaamisen jakaminen tulivat esille Tutor-oppilaiden esittämänä.  Viisi reipasta Tutor-oppilasta Koulumestarin koulusta olivat koonneet esityksen ohjelmoinnin opiskelustaan alakoulussa. Oppilaat esittelivät ohjelmoinnissa hyödyntämiään valmiita tukimateriaaleja ja käyttämiään välineitä. Lisäksi Tutor-oppilaat toimivat apuna toiminnallisissa työpajoissa jakaen osaamistaan ja tukien osallistujien työskentelyä. Kyllä meillä on taitavia ja innokkaita nuoria! Heidän osaamistaan kannattaa hyödyntää!

IMG_8077[1]IMG_1602[1]

Luento-osuuden jälkeen siirryttiin toiminnallisiin työpajoihin.

Lähtölaukaus koodaukseen: ohjelmoinnin alkeita Bee-Boteista Scratch-Junioriin –työpajassa pääsi tutustumaan ohjelmoinnin periaatteisiin pienin askelin ja sai ohjausta ajattelun taitojen vahvistamisesta ohjelmoinnin tukena. Pajan sisällöt soveltuivat kaikille ohjelmoinnin opetusta aloittaville opettajille esiopetuksesta ylöspäin. Pajassa toimi kouluttajana Katja Partanen.

IMG_1529[1]

 

 

 

 

 

 

Sukellus pelien tekemiseen: kuvakepohjaista ohjelmointia Scratch-ohjelmalla  -työpajassa pääsi ohjelmoimaan kuvakepohjaisella ohjelmalla. Pajassa tutustuttiin ohjelmoinnin saloihin pelien tekemisen kautta. Pajassa käytettyä ohjelmaa voi käyttää sekä ala- että yläkoulun opetuksessa. Pajassa toimi kouluttajana Petja Pyykkönen.

IMG_1533[1]

 

 

 

 

 

 

Rohkeasti robotiikkaan: robotiikkaa ja ohjelmointia Lego Mindstorms EV3 -ympäristössä -pajassa tutustuttiin kuvakepohjaiseen ohjelmointiin lego-robotiikkaan avulla. Ohjelmoidun ohjelman saa helposti näkymään robotin toimintana ja siihen voi lisätä haasteita oman innostuksen ja taitojen mukaan. Pajassa käytettyä ohjelmaa ja vinkkejä voi soveltaa sekä ala- että yläkoulun opetuksessa. Tässä pajassa kouluttajana toimi Erkki Hautala.

IMG_1544[1]

 

 

 

 

 

 

Racketin avulla kohti uusia ulottuvuuksia; ohjelmointia opetuskäyttöön suunnitellulla Racket -yleisohjelmointikielellä -työpajassa tutustuttiin Racket -kieleen ja sen ohjelmointiympäristöön DrRacketiin. Rackettia on käytetty pääsääntöisesti yläkoulun opetuksessa. Kouluttaja tässä pajassa oli Tiina Partanen.

IMG_1571[1]

 

 

 

 

 

 

Pajojen jälkeen kokoonnuimme vielä luento-osuuteen ja pohdimme, miten hyödyntää päivän antia omalla koululla. Lisäksi koottiin päivän palautetta ja vastattiin kyselyyn ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyen.

Kaiken kaikkiaan päivä oli onnistunut ja innostava! Saunalahden koulu tarjosi tapahtumapäivälle upeat puitteet ja koulun henkilökunta tukensa. Kiitos Saunalahdelle ja kiitos kaikille koulutuksessa mukana olleille! Erityiskiitos kuuluu tietenkin mahtaville kouluttajillemme ja Tutor-oppilaille! Teidän osaamisenne ja tukenne osallistujille olivat ensiarvoisen tärkeitä!

IMG_1608[1]

 

 

 

 

 

 

 

Innokas-terveisin Minna, Innokas-koordinaattori Espoosta

Kohti innovatiivista koulua

Innokaskoordinaattorit Kati Helsingin yliopiston OKL:stä ja Minna Espoon kaupungista, olivat Porissa kouluttamassa Osaava Satakunta -yhteistyön kautta opettajia. Koulutus ”Kohti innovatiivista koulua” pohjautuu Innokas-verkostossa kehitettyyn innovatiivisen koulun -malliin ja viitekehykseen. Ajatuksena on koko koulukulttuurin kehittäminen ja ops 2016 käyttöönoton tukeminen. Kulmakivenä mallissa on toimintakulttuuri, jossa tuetaan vahvoin pedagogisin ja käytännön toimin eri osa-alueita laajasti. Näitä osa-aluieta ovat oppiminen, opettajuus, johtajuus sekä yhteistyö ja verkostoituminen. Näihin osa-alueisiin pureuduttiin ops 2016 hengessä tukien laaja-alaisen osaamisen taitojen oppimista, oppiainerajat ja oppimisen paikat  ylittävää eheyttävää oppimista, vahvaa osallistamista ja teknologian monipuolista hyödyntämistä. Lisäksi luovuus ja innovatiivisuus näkyvät vahvasti innovatiivisessa koulussa. Kaikki asianosaiset ja mukana olevat toimijat toimivat yhdessä innovaattoreina. Hyvien käytänteiden ja osaamisen jakaminen ja yhteinen kehittäminen luovat pohjaa nykypäivän ja tulevaisuuden oppimiselle ja koululle.

Oli ilo olla kouluttamassa innostuneita, aktiivisia ja osaavia opettajia!

imageimageimage Innokas-terveisin, Minna ja Kati