Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2016

Legoprogrammering på lärplatta

Åtta ivriga lärare hade samlats i Villa skolas fina miljörum för att fundera tillsammans kring frågor som Vad är programmering? samt Varför programmering i skolan? Efter en timmes inledning bekantade vi oss med  Bee-botten och hur denna kan användas i såväl förskolan som de högre klasserna.

Nu var det dags för Mindstormslegot på lärplatta. Vi gick noggrant igenom vilka komponenter lådan innehöll och vilka som var bäst att starta med. Vi hade färdigt byggda robotar för att spara tid till själva programmerandet. Enkla banor tejpades upp på golvet och vartefter självförtroende växte ökades svårighetsgraden på utmaningarna. Ett viktigt och bra hjälpmedel inför varje programmering är att göra så exakta anteckningar i punktform på papper som möjligt innan det riktiga programmet görs. Med dessa anteckningar som hjälp var det lätt att korrigera fel i det färdiga programmet.

Efter sex timmar programmering hade de närvarande fler intressanta frågetecken i skallen än när de äntrade klassen på morgonen. Jess mitt mål var uppnått! Frågor, betyder oftast ett intresse att lära mer om detta roliga lego.

Jag lämnade kvar tio testlådor i Villa skola för att lärarna genast skall kunna köra igång med programmeringsarbetet. Önskar dem många roliga och intressanta lektioner kring legolådorna.

Jens Lindholm

 

Turun alueelle omaa kilpailutoimintaa suunnittelemassa

Innokas kilpailutoiminta KICKOFF Turun alueelle

Kokoonnuimme AMK-tiloissa (kiitos Sakari ja Jussi) kuvan porukalla ja suunnittelimme yhteistä robotiikan kilpailutoimintaa Turun alueelle. Tavoitteena 2017 Huhti-Toukokuussa kilpailla ensimmäisen kerran ja kilpailulajiksi valittiin viivanseuraaja opettajien keskustelun jälkeen. Aloitetaan yhdellä lajilla ja lähdetään siitä ylöspäin.

dav

 

Harri Bläuer