Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2016

Ohjelmoinnin tutor-oppilastoiminta – Lappeenrannan malli

Lappeenrannan Sammonlahden palvelualueen alakouluissa on lukuvuoden 2016-2017 aikana kokeiltu ohjelmoinnin tutor-oppilastoimintaa. Idea kokeiluun tuli Innokas-verkoston koordinaattorilta Minna Kukkoselta. Hän oli kokeillut tutor-oppilastoimintaa Espoossa ja saanut siitä hyviä kokemuksia. Innokas-verkoston aluekoordinaattori, Saimaan mediakeskuksen kouluttaja, Petja Pyykkönen toimi Sammonlahden alueen koulujen oppilaiden ohjaajana.

Ohjelmoinnin tutor-oppilastoiminnassa yhtä luokkaa koulusta koulutetaan paljon ohjelmoinnista. Tutor- oppilaiden tehtävänä on käydä opettamassa muita koulun oppilaita ohjelmoinnissa ja avustaa opettajia ohjelmointitunneilla. Oppilaita nimitetään ohjelmoinnin tutor-oppilaiksi. Nimitys ei nosta oppilaita muita ylemmäksi vaan kyse on vertaisoppimisesta.

Tutor-luokan opettajalla ei tarvitse olla etukäteistaitoja ohjelmoinnista. Tärkeämpää on, että hänellä olisi sosiaalisia taitoja, jotta hän voi jakaa luokan osaamista muille luokille koululla. Tutor-luokan opettaja oppii ohjelmoinnin asiat samalla kuin oppilaat. Koska etenemistahti on sovitettu viidesluokkalaisille, jokainen opettaja pystyy omaksumaan samat asiat. Opettajan tehtäväksi jää tilojen ja laitteiden organisointi koululla ja työskentelyrauhan ylläpito.

Pajat ovat aina kestoltaan kolme peräkkäistä oppituntia. Pajoissa on mukana Saimaan mediakeskuksen kouluttaja. Pajojen väleissä on välitehtäviä, jotka syventävät pajoissa opittua tietoa ilman lisäopetusta. Välitehtävissä tärkein tekijä on aika, jota oppilaat tarvitsevat asioiden omaksumiseen ja omien ohjelmointikokeilujen tekemiseen. Graafista ohjelmointia oppii erittäin hyvin kokeilevalla oppimisella eli annetaan oppilaille työvälineet ja aikaa kokeiluun. Työmenetelmä on niin motivoiva, että ulkopuolista ohjeistusta ei välttämättä tarvita, vaan tilaa voi antaa oppilaiden luovuudelle.

Kokeilimme Lappeenrannassa tutor-oppilastoimintaa eri vuosiluokilla ja erilaisilla tuntirakenteilla. Kokemusten perusteella alakoulussa erityisen hyvin tutor-oppilaiksi sopivat 5.-luokkalaiset. Kaikki oppilaat kolmannesta kuudenteen vuosiluokkaan innostuivat ohjelmoinnista, mutta viidesluokkalaisilla on riittävät alkutaidot ja heidän avustaan koulu pääsee nauttimaan vielä seuraavanakin vuonna. Ideana nimenomaan oli, että tutorit ehtisivät opettamaan muut koulun oppilaat ohjelmoimaan, ennen lähtöään koulusta.

Kokeilimme erilaisia tuntimalleja ja parhaaksi osoittautui alla oleva tuntijako. Lähtökohtana oli, ettei tutoreilla ole ennakkotaitoja ohjelmoinnista, minkä takia tutustuminen ohjelmointiin aloitettiin vaihteittaisia toimintaohjeita antamalla Bee-bot-roboteille ja tekemällä yksinkertaisia graafisia ohjelmia ScratchJr-sovelluksella. Toimintaohjeiden antamista jatkettiin seuraavalla kerralla Robogem-pelin avulla ja graafisessa ohjelmoinnissa siirryttiin Code.org-sivuston Koodituntimateriaaleihin. Kooditunnissa aihetta palveli erityisen hyvin Tähtiensota-teemalla kulkeva tehtäväkokonaisuus, koska se opetti oppilaat ohjelmoimaan oman pelin.

Tässä vaiheessa ohjelmoinnin perusteet alkoivat olla hallussa kaikilla tutoreilla. Kolmannella kerralla siirryimme tekemään omaa peliä Scratchillä tai Pyonkeella, riippuen käytettävästä laitteesta. Scratch toimii Windows-, Mac- ja Chrome-koneilla ja Pyonee iPadeillä. Kolmannen kerran lopuksi oppilaat saivat ensikosketuksen jonkin robotin ohjelmointiin. Parhaiten toimivat sellaiset robotit, joita voi ohjelmoida Scratchillä käyttäen esimerkiksi iPadin Tickle- tai Tynker-sovelluksia. Meillä oli käytössä Sphero-robotteja.

Kun oppilaat olivat ensin tutustuneet ScratchJr-sovellukseen, sen jälkeen Koodituntiin ja Scratchiin, siirtyminen englanninkielisiin iPad-sovelluksiin oli helppoa. Suurin osa kaikkien näiden ohjelmien skripteistä on värikoodattu samalla tavalla, jolloin oppilaat osasivat heti käyttää myös englanninkielisiä ohjelmia.

Neljännellä kerralla oli vuorossa ohjelmointitempauksen pitäminen koulun muille oppilaille. Tempauksessa oli useita pajoja, joissa oppilaat harjoittelivat ohjelmoinnin opettamista ohjaajan ollessa tukena. Kävimme myös muutamassa koulussa tässä vaiheessa kouluttamassa opettajia ohjelmoinnista ja tutor-oppilaat olivat opettamassa heitä. Tämä oli oppilaista erityisen hauskaa. Samalla opettajille vahvistui käsitys siitä, että ohjelmoinnin oppiminen on koulussa yhdessä oppimista, josta ei tarvitse tietää kaikkea mahdollista ja silti sen voi ottaa tunneilla käsittelyyn.

Lappeenrannan Skinnarilan koulun ohjelmoinin tutor-oppilaat opettamassa ohjelmointia koulunsa opettajille.

Lappeenrannan Skinnarilan koulun ohjelmoinin tutor-oppilaat opettamassa ohjelmointia koulunsa opettajille.

Viimeisellä kerralla ohjelmoimmme lisää robotteja. Käytimme tähän ajan säästämiseksi Spheroja ja Edisoneja, mutta tässä vaiheessa olisi voinut ottaa hyvin mukaan myös Lego Mindstorms -robotit.

Lappeenrannassa ohjelmoinnin tutor-oppilastoiminnasta saatiin erittäin positiivisia kokemuksia. Toimintaa aiotaan jatkaa syksyllä 2016 muissa Lappeenrannan kouluissa. Mietinnässä on myös samantyyppisen tutor-toiminnan järjestäminen muista aiheista, esimerkiksi tablet-laitteista. Myös Lappeenrannassa vierailulla olleet Joensuun mediakeskuksen kouluttajat innostuivat tutor-oppilastoiminnasta ja aikovat toteuttaa sitä Joensuun seudulla.

Petja Pyykkönen
Innokas-verkoston Lappeenrannan aluekoordinaattori
Kouluttaja, Saimaan mediakeskus
Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi

www.saimaanmediakeskus.fi
https://www.facebook.com/saimaanmediakeskus/
YouTube: urly.fi/wR6
Twitter: @petja_pyykkonen

Ohjelmointipajat

Kohde: Alakoulun 5.-luokkalaiset (Myös 4.-luokkalaiset mahdollisia, jos on ennakkotaidot hallinnassa.

Oppilaiden ennakkotiedot ja -taidot: Ennen pajoja käyty läpi koordinaatisto, kulman asteen mittaaminen ja geometriassa neliön, ympyrän, kolmion, yms. määritelmät. Perustaidot englanninkielestä.

Pajat 5 x 3h

1. Bee-bot ja ScratchJr ja nopeimmille iPad-sovelluksia

Välityö: Tutorit käyvät opettamassa taidot 1.-2.-luokkalaisille tai esikoululaisille.

2. Robogem ja Code.org

Välityö: Oppilaat pelaavat Robogemin vaikeampaa Funktio-versiota ja etenevät Code.org-tehtävissä

3. Scratch/Pyonkee ja ensikosketus ohjelmoitavaan robottiin (Sphero tai Edison)

Välityö: Parannellaan Scratch-ohjelmaa

4. Ohjelmointitempaus koululla 3.-6.-luokkalaisille sisältäen 3-4 pajaa edellisten pajojen teemoista.

5. Robottien ohjelmointi (esim. Sphero tai Edison)

Tavoite: Saada robotti liikkumaan geometristen kuvioiden mukaisesti.

 

Teknologiapainotteinen luokka mukaan HundrED-hankkeeseen!

Oulun Rajakylän koulu haki teknologiapainotteisella luokalla alkuvuodesta mukaan HundrEDiin, jossa etsittiin sataa Suomalaista koulua uudistavaa innovaatiota. Hakemuksia tuli yli 500 ja koulumme hakemus pääsi 75 parhaan joukkoon. Katso teknoluokkatoiminnan kuvaus HundrED:n sivuilla. Kouluinnovaatioista tehdään seminaarisarja, kirja ja dokumenttielokuva, joiden avulla innovaatioita pyritään levittämään kansallisesti ja kansainvälisestikin.

Blogistamme saat käsityksen teknoluokkien toiminnasta ja teoriataustasta. Tästä on hieno jatkaa teknologiapainotteisen luokan toimintaa 🙂

Kuva HundrED, Markus Kontiainen

 

VEX jatkokurssi osa2

Hei lukijoille,

Jatketaan ohjelmointiin perehtymistä, laiterakentelua ja ongelmien ratkaisua sekä pohdiskelua. Välillä onnistumisen riemua ja välillä turhautumista kun ongelma ei heti ratkea. opettajat jaksaa 🙂

VEX_p21 VEX_p22

Video mihin asti on päästy:
– katsotaan ultraäänellä onko jotain edessä
– jos punainen otetaan kyytiin
– ota kyytiin – kuljeta ja ota kuorma pois
– toista….

Kokeillaan lisätä myöhemmin linkki Youtuben kautta….

 

VEX ja ROBOTC-kurssi Turussa

Hei kaikille,

Terveisiä VEX-robotti ja ROBOTC-kurssilta Turusta. Kurssin tavoitteena on tutustua ROBOTC ohjelmointiympäristöön ja VEX-robottiin. ROBOTC on graafinen ja tekstipohjainen ohjelmointiympäristö, jolla voi ohjelmoida, VEX, LEGO ja Arduino järjestelmiä.

VEX-robotti on uusi monipuolinen robotiikkarakentelu sarja, joka on tarkoittetu peruskoulu- ja luki-ikäisille.

Kuvassa testataan miten VEX saadaan kulkemaan viivaa pitkin.

VEX2VEX1

Sähköpostilista Turun alueen opettajille

Nimilistojen keräämisen ja ylläpitämisen helpottamiseksi loimme Turun alueen opettajille mahdollisuuden ilmoittautua itse postituslistalle. Listalle saa lähettää pelkästään ohjelmointi ja robotiikka-aiheista postia.

Listalla on moderaattori, joka suodattaa asiaan kuulumattomat viestit pois.

Ilmoittaudu listalle alla olevalla linkillä. Muista tarkistaa oma sähköpostisi ja vielä kerran hyväksyä liittyminen sieltä. Näin olet listalla. Listalle ei voi liittää muita kuin itsensä.

http://lista.turku.fi/mailman/listinfo/robotti

Kiitos ja kuulumiisiin

Turun alueen koordinaattori

PICAXE kurssi osa 2

Maanantaina PICAXE kurssilaiset saivat valmiiksi oman pienen PICAXE piirilevyn, jolla pääsee esimerkiksi ohjelmoinnin-laiterakentelun alkuun alakouluissa.

PICAXE21

Kurssilaiset kuuntelevat Juhan opetusta.

PICAXE22

Kurssin päätteeksi heillä on taitoa tehdä oma piirilevy ja herättää se henkiin BASIC-kielisellä ohjelmakoodilla.

Suuri määrä Pohjois-Pohjanmaalaisia opettajia kokoontui Innokas-verkoston järjestämään iltapäiväkoulutukseen Rajakylän koululle Ouluun 4.4. Olipa mukaan matkustanut muutama lappilainen ja kainuulainenkin kansankynttilä. Kaiken kaikkiaan osallistujia oli 58.

Iltapäivän aikana osallistujat saivat täsmäiskun Innokas-verkoston toiminnasta sekä robotiikasta ja ohjelmoinnista. Alkuluennon jälkeen kukin meni kahteen valitsemaansa pajaan: Lähtölaukaus koodaukseen, Rohkeasti robotiikkaan (Lego-robot), Edison-robotti, Scratch ja 3D-mallinnust& -tulostus.

Iltapäivä oli varsin tiivis ja asiapainoitteinen, mutta loistavasti kaikki jaksoivat paiskia hommia loppuun asti. Jaksamista varmasti auttoivat innokkaat teknoluokkien tutor-oppilaat, jotka olivat apuna pajoissa. Iso kiitos tutoroppilaille!

Palaute koulutuksesta oli erinomaista, joten eiköhän me vastaavia tempauksia järjestetä tulevaisuudessakin. Muistakaahan kaikki liittyä Innokas-verkostoon www.innokas.fi Kiitos osallistuneille ja mukavaa kesän odotusta!

Jussi, Matti, Tomi, Arto ja Jouni

PICAXE Mikrokontrolleri ja ohjelmointi

Hei Turun alueelta,

Kaksi kertaa maanantaisin kokoonnutaan opettajien kanssa tutustumaan mikrokontrollerin alkeisiin. PICAXE on mikrokontrolleri, joka soveltuu hyvin koko peruskoulun käyttöön. Kun homman osaa ja välineet on hallussa saa oppilaat parhaimmillaan ohjelmoimaan 15min. Toki mikrokontrollerin käytössä tarvitaan paljon muitakin taitoja, kuten elektroniikan ja sähköopin perusteetkin on hyvä ymmärtää. Mikrokontrolleriin kun yhdistää toimilaitteita saa aikaiseksi liikettä, valoa ja ääntä.

20160411_163153

Juha on tehnyt oppilaille käyttöön sähköopin ja PICAXEn perusvihon, jonka kanssa saa perusteet käytyä hyvin lävitse.

PICAXE_vihko

Kuopion kevätkuulumisia

Kuopiossa on puuhailtu robotiikan ja ohjelmoinnin parissa kiihtyvään tahtiin. Syksyllä Kiinnostaako koodaus ja robotiikka- kiertue nostatti kiinnostusta aiheeseen ja nyt kevätpuolella koulutuksia on ollut useita ja kiinnostus on ollut suurta. Koulutuksia olen pitänyt Legorobotteihin liittyen, alkuopetuksen ohjelmointiin sekä myös ohjelmoinnin ABC-koulutusta. Koulutuksia on luvassa vielä kevään mittaan useampia, tervetuloa!

Koulutusten lisäksi robotiikkatouhuja on ollut suunnitteilla Savonia Amk:n kanssa yhteistyössä ja tämän yhteistyön tuloksena onkin tulossa Innostu robotiikasta- teemapäivä Savonia Amk:n tiloissa 21.4.2016. Ilmoittautumistahti oli valtaisa ja lähes kaikki pajat ovat tätä kirjoittaessa täynnä. Ohjelmassa on Innokkaan puolelta luvassa Legorobotiikkaa, Scratch- ohjelmointia sekä Pythonilla kooditaistelua. Savonia AMK- järjestää tutustumista 3D-tulostukseen, hitsausrobottiin sekä Nao-robottiin. Lisämausteena saamme tutustua myös Ponssen metsäkonesimulaattoriin.

Kirsikkana kakussa on toki tuleva Innokas 2016 Robotiikkaturnaus 19.-21.5.2016 Kaapelitehtaalla Helsingissä, johon Särkiniemessä valmistaudumme jo innolla.

Mukavia kevätpäiviä täältä Kuopiosta toivottelee osakoordinaattori Juho Laitinen!