Tiimiopettajuus in action

Koulumme osallistui IKT-hankkeen puitteissa Tiimiopettajuus in action -koulutukseen. Kokoonnuimme kolmena aamuna pohtimaan tiimien ja opettajaparien toimintaa.  

Pienessä yläkoulussamme aineenopettajia on pääsääntöisesti vain yksi oppiainetta kohti eli saman aineen kollegaa ei monellakaan ole. Tiimiopettajuus on siis rakennettava oppiainerajat ylittäen. Tällöin opetusta on suunniteltava jonkin laajemman teeman ympärille. Suunnitteluun on varattava aikaa ja sitä on tehtävä välillä myös lukujärjestykseen merkittyjen tiimiaikojen ulkopuolella.  

Yläkoulussa toimii kaksi tiimiä. Pöllö-tiimiin kuuluvat matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja taito- ja taideaineita opettavat opettajat.  Kielikello -tiimiin kuuluvat kielten ja reaaliaineiden opettajat sekä erityisopettaja. Opettajaparit muodostuvat rinnakkaisluokan luokanvalvojista. 

Alakoulu toimii kahdessa yksikössä. Isompi alakoulun yksikkö on yksisarjainen ja toimii samassa rakennuksessa yläkoulun kanssa. Tulevana syksynä siirrymme samalle tontille valmistuvaan uuteen koulurakennukseen. Pienemmässä Vehkalammin yksikössä on 1. ja 2. luokka erikseen, mutta 3-4.lk ja 5-6.lk ovat yhdysluokkia. Alakoulujen tiimit on muodostettu yksikköjen välillä kahteen tiimiin siten, että e-2.luokkien opettajat ovat samassa tiimissä ja 3-6.luokkien opettajat ovat samassa tiimissä. 

Tiimityöskentelyyn on tänä lukuvuonna varattu aikaa keskiviikkoaamuisin klo 8-9. Tiimit kokoontuvat yhteen paikan päälle tai etäyhteyksin silloin kun tarvetta on.  Jos tarvetta tiimikokoontumiselle ei ole, on tuo aika varattu sitten opettajaparityöskentelyyn, jossa kaksi tai useampi opettajaa suunnittelee yhdessä oppitunteja tai yhteisopettajuutta, jakavat pedagogisia vinkkejä tai vaikkapa opettavat toisilleen digitaitoja. 

Tiimiopettajuus in action –koulutuksessa  

Saimme hankkeen kautta mahdollisuuden osallistua tiimiopettajuuskoulutukseen. Ensimmäisellä koulutuskerralla meidät laitettiin pohtimaan toiveita, mitä kukin odottaa tiimityöskentelyltä. 

Esiin nousi mm. seuraavia toiveita tiimille 

  • Avointa keskustelua ja kollegan kohtaamista 
  • Pedagogisten vinkkien ja ideoiden jakamista 
  • Voin pyytää apua/saan apua 
  • Kuorman tasaamista 
  • Mukavaa ilmapiiriä 
  • Saadaan aikaiseksi asioita 
  • Joustavuutta: Voidaan muuttaa suuntaa, jos homma ei toimi 
  • Vertaistukea oppilashaasteisiin 
  • Ei tiimiltä vaan tiimille: Työrauhaa 

Toisella koulutuskerralla puhuimme keinoista ja malleista rakentaa tiimin toimintaa. Lisäksi keskustelimme omissa tiimeissämme jokaisen toiveista tiimityöskentelylle, sekä kävimme läpi mitä jokainen tiimin jäsen tuo omaan tiimiinsä. Keskustellessa huomasimme, että tiimiläisten toiveet olivat hyvin yhtenäisiä.  

Kolmannella kerralla keskustelimme tiimiläisten konkreettisista tavoitteista tulevan lukuvuoden tiimityöskentelylle.  

Alakoulun puolella ollaan tiimiopettajuudessa ja opettajaparitoiminnassa jo melko pitkällä. Osa opettajista on tehnyt työtä tiiminä ja parina läpi lukuvuoden, joten siirtymä ensi vuoden opeparivetoiseen malliin vaikuttaa etukäteen ajateltuna sujuvalta.  

Tiimiopettajuuskoulutuksessa ja etenkin sen jälkeen meille heräsi paljon keskustelua siitä, miten tärkeää opeparityöskentelyyn ja tiimityöskentelyyn on varata aikaa jo ennen lukuvuoden alkua. Ihannetilanteessa voisimme aloittaa tiimityön tekemällä luokkaparien lukujärjestykset yhdessä, jolloin luokkien opettajat ja erityisopettaja voisivat jo ennakolta suunnitella sitä, mitkä tunnit ovat tiimitunteja ja millä tunneilla luokat ovat erikseen.  

Kahdella viimeisellä tiimikerralla keskustelimme tiimien tavoitteista, toiminnasta ja tiedon jakamisesta. Alakoulun keskusteluissa esiin nousivat pedagoginen kehittyminen, ideoiden jakaminen ja kollegiaalinen kohtaaminen. Koemme, että näihin tavoitteisiin päästään opettajaparityöskentelyn ja tiimiopettajuuden kautta. Opettajaparit tekisivät yhteistyötä vähintään kahdessa oppiaineessa suunnitellen ja työskennellen yhdessä ja jakaisivat kokemuksensa ja parhaat käytänteet ja sudenkuopat tiimissä. Näin ideat tulevat jakoon myös muille ja samalla voidaan purkaa fiiliksiä siitä, miten kunkin arki sujuu. 

Yläkoulun opettajaparit muodostuvat luokanohjaajista. Luokanohjaajien tuntien/varttien kehittäminen nousi keskusteluun molemmissa yläkoulun tiimeissä. Tuntien/varttien suunnitteluun on varattava aikaa jo lukuvuoden alussa. Tunneille/varteille varataan säännöllinen aika.  

Tiedon jakamisessa koimme meillä olevan vielä kehitettävää. Nyt tiimikertojen ja suunnittelutiimin välillä saattaa olla paljonkin aikaa, jolloin asiat helposti unohtuvat. Kuulluksi tuleminen ja tiedon kulkeminen henkilöstön ja johdon välillä ovat kuitenkin tärkeitä asioita. Tämä helpottaa niin johdon kuin henkilöstönkin työtä. Pohdimme sitä, olisiko tiimikokoontumisista ja käydyistä keskusteluista hyvä koota vapaamuotoista pöytäkirjaa tai muuta vastaavaa, jolloin niistä jäisi mustaa valkoiselle. Myös tiimin sisällä olisi hyvä olla jonkinlainen yhteinen tiedosto, johon koottaisiin osia käydyistä keskusteluista. 

Uuden tiimin jäsenen mukaan ottamisen koimme sen sijaan sujuvan jo meiltä. Apulaisjohtajat opastavat yleisissä käytänteissä. Opettajaparit on jaettu niin, että jokaisessa opettajaparissa on talossa pidempään ollut opettaja uuden opettajan rinnalla, jolloin kokeneempi voi opastaa uutta jäsentä opettajaparityöskentelyn, tiimin toiminnan ja muiden arjen käytänteiden suhteen. 

Riistaveden yhtenäiskoulu, Kuopio

Niko, Tanja ja Marjo

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s