Avainsana-arkisto: Den innovativa skolan

Världens grönaste skola

Hjälp vi är utan ström!

 • Hur skall Pia i köket koka mat åt alla hungriga elever?
 • Hur skall Jens fixa alla uppfinningar i slöjdsalen utan ström till maskinerna?
 • Nu blir det att skriva på svarta tavlan i stället för Smartboarden för Sophia.
 • Hur skall gårdskarlen Sigge fixa värme och luftkonditionering i vår skola?

Det här var bara några plock av de problem åk 6 i Bosund skola ställdes inför då projektet ”Världens grönaste skola” introducerades.  I små grupper skulle eleverna fundera hur varje lärare kunde klara sig ur situationen. Så småningom kom vi fram till att vi måste tillverka vår egen elektricitet. För att inte behöva jobba allt för mycket på elproduktionen beslöt vi att undersöka olika sätt att använda energin på ett smart sätt. Under två månader jobbade vi i små grupper ca 3 h per vecka och nu får ni ta del av elevernas smarta tankar hur vår skola skall bli självförsörjande på energifronten.

Skolan 2.0

Vi har byggt skolan 2.0 i miniatyr.I korridorerna har vi byggt både golvplattor som ger ström och smartbelysning som kan styras på olika sätt.

Golvplattorna ger ström åt t.ex. belysningen och olika maskiner i skolan. Den smarta belysningen består av lysdioder som finns i korridorerna, matsalen och i myshörnan. Ledbelysningen kan styras så man kan ha så ljust eller mörkt man vill ha det. I myshörnan finns en regnbågslysdiod som ändrar färg.

Hannes, Aron N, Aron W, Elli, Isac A och Noah B

Glastak

Vårt uppdrag var att hitta ett smart sätt att spara energi. Belysning tar mycket ström i vår skola. Därför uppfann vi ett glastak för att spara med belysningen i korridorerna och i matsalen. Glastaket består av genomskinliga solpaneler som vi tror att kommer finnas i framtiden. 

Glastaket bidrar med tre saker.

 1. Vi sparar ström genom att vi inte behöver lika mycket lampor.
 2. Solpanelerna ger energi till skolan.
 3.  Vi får värme till skolan.

På sommaren kan det bli för varmt på grund av glaset. Därför har vi monterat en mätare som känner av hur varmt det är inne i skolan. Om det blir för varmt så öppnas luckor i taket så att värmen släpps ut. Dessutom finns det en fläkt som ser till att luften inte blir för tjock.

Glastaket är byggt på sluttande tak. Högst upp har vi monterat ett reningssystem som spolar av glastaket med ett enormt tryck över glaset om det blir smutsigt eller om det kommer skräp på det. Vid takkanten finns en vattenränna där det mesta av vattnet åter tas tillvara. Därifrån förs vattnet vidare och filtreras. Sedan förs vattnet tillbaks till vattentankarna där det sedan kan sprutas ut vid behov.

Judith,Mina,Ruben,Martin,Mirjam och Emil

Allsportplanen

Vi har gjort en allsportplan som tillverkar energi. Under golvet på planen finns plattor som producerar el, som går till planens lampor. På båsets tak finns också en solpanel som ger ström. För att göra det lite trevligare har vi gjort en kiosk som säljer allt från korv till godis.

Lea, Lydia, Erik och Noah.

Smarta cyklar

Cykeln vi har byggt fungerar på så sätt, att man startar hemifrån med cykeln på morgonen och cyklar till skolan. När man cyklar gör cykeln ström så när kommer fram till skolan har cykeln laddat en viss procent ström. Det beror också på hur långt man har till skolan. Har man längre har man mer ström när man kommer fram. Procenten visas också inne i ställningen.

Cykelställningen fungerar på så sätt att när man sätter dit cykeln kopplas cykelns batteri ihop med skolans energilager. På det här sättet bildar alla skolans 150 cyklar ett stort extrabatteri. Skolan använder sen strömmen till lampor, värme eller något annat. Finns det ännu kvar ström när skoldagen är slut kan man åka hem med cykeln.

Adam, Anni, Isak

Rutschbanan som ger ström

Vi har gjort en rutschbana som ger ström när man rutschar på den. När man rutschar på den så börjar en generator snurra. På sidan av rutschbanan så har vi flera kugghjul som gör att det snurrar snabbare och vi får mera ström. Strömmen driver olika fläktar runt om i skolan som automatiskt byter luft i hela skolan. Samtidigt som vi leker och får frisk luft blir också hela skolans luft utbytt.

Samma smarta system av små generatorer finns inbyggda i alla lekställningar som har någon form av rörelse. Gratis energi samtidigt som vi har roligt ute på rasterna.

Simeon, Joas, Pontus och Liam

Varje grupp skulle dokumentera sina lektioner samt skriva en del till ovannämnda blogginlägg. Nu har eleverna framför sina smarta idéer för resten av skolans elever.  ”Världens grönaste skola” finns utställd i skolans aula där alla kan läsa dokumentationen, titta på smartgolvet från Youtube via QR koderna samt testa de leksaker som finns på gården.

Making på högsta nivå

Jens & Johanna (lärare i åk 6 i Bosund skola / Larsmo)

Den Innovativa skolan ”Bosund Makerspace”

Trots Coronan har vi kommit ganska långt med vårt Bosund Makerspace, ett uppfinnarrum som skall ge varje elev i skolan nya upplevelser och möjligheter att förverkliga sina vildaste idéer.

Rummet är bara en del av projektet Den innovativa skolan. Inom samma projekt vill vi utveckla skolans sätt att undervisa så att fler personer blir involverade. Vi vill aktivera hela personalen på skolan, eleverna, föräldrarna och hela samhället runt omkring. Ny teknik skall inte vara skrämmande utan vara en naturlig del av vår vardag.

Vår innovativa skolan modell ser ut som följande:

1. Projektet

Alla elever i skolan skall ha en 1-2 veckor lång Makerperiod insatt i sitt schema.  Under perioden jobbar två årskurser kring ett givet tema. Åk 1-2 har sin period i mars, åk 3-4 i oktober och åk 5-6 i september. Under perioden har eleverna fri tillgång till slöjdsalen och Makerspace rummet samt möjlighet till stöd av tutorelever eller vuxna med det digitala eller mekaniska i processen.

Under veckan skall eleverna gå igenom Innokas modell för innovationsprocessen och ta fram en färdig produkt. Veckan bör genomsyras av en tillåtande miljö där idéer friskt kan testas, förkastas eller utvecklas.

2. Pedagogiska Träffar (PT)

I undersökningen som hela projektet startade med framkom klart att vi lärare önskar jobba i team då vi planerar våra lektioner, temadagar och annat som hör till. I årskurser med parallellklasser är detta naturligt men inte i de andra. En önskan om en klarare pedagogisk linje beträffande användningen av digitala hjälpmedel var också saker som kom fram.

För att jämnare fördela våra bekymmer men speciellt våra guldkorn vill vi nu införa Pedagogiska Träffar på månades första samplanering. Hela kollegiet samlas för att kort gå igenom ev. saker som bör fixas max 10 min. Sedan har lärarna i åk 1-3 &  4-6 månadens  PT ca 45-60min

Varje PT leds av en i gruppen som planerat hur månadens pedagogiska tema skall tas upp.

3. Tutorelever

Bland eleverna  har vi många vars styrkor kanske inte kommer fram och många vars kunskaper vi kunde använda för att ytterligare förbättra vår skola. Många elever lär sig även bättre då en elev berättar hur man skall göra istället för läraren

Hurudana Tutorelever vill vi/elever ha

 1. Inom vilka områden kunde det vara bra att ha hjälp i klassen då vi introducerar något nytt? 
 2. Elever med ex. specialkunskaper i 3D planering och printning skulle säkert underlätta arbetet för många av oss.
 3. Vilken årskurs passar bra?
 4. Hur skall vi få en kontinuitet i tutorarbetet?

4. Samarbetsnätverk

I Larsmo har vi fem fina skolor och många driftiga företag och föreningar. Vi vill utveckla och förbättra vårt samarbete med dessa?

5. Makerspace utrymmet

Vid planeringen av vårt kreativa vardagsrum lanserades termen ”Broprojektet”. Där är pelarna våra skolämnen som brolocket kreativt sammanför på ett naturligt sätt. Vårt Bosund Makerspace rum kommer aldrig att bli klart utan skall leva med tiden och utvecklas an efter behov. Idag består det av många rum som man kan byta mellan beroende på hurudana hjälpmedel man behöver i sitt projektarbete.

Just nu är allting klart för testkörning inkommande höst då vi förhoppningsvis får blanda eleverna från olika klasser och till fullo utnyttja vårt nya kreativa vardagsrum. Målsättningen är att alla skolor i kommunen skall kunna erbjudas samma koncept då vi filat till det så allt fungerar.

Jens Lindholm