Arkistot kuukauden mukaan: lokakuu 2021

YHDESSÄ KOKEILLEN UUTTA LUOMASSA – Innovaatiokasvatuksen rakennuspalikat -hanke

Sodankylässä poikkijoen päiväkoti on mukana Innovaatiokasvatuksen rakennuspalikat –hankkeessa. Päiväkotimme on ottanut tavoitteeksi luoda innovatiivista ja lapsilähtöistä toimintakulttuuria. Tarkoituksenamme on kannustaa lapsia ja henkilöstöä kokeilemaan uusia ja erilaisia lähestymistapoja asioihin sekä huomaamaan, että lopputuotosta tärkeämpää on se, mitä opimme tehdessämme. Toivomme, että hankkeen aikana saamme aikuiset ja lapset yhdessä innostumaan uuden kokeilemisesta.

Aloitimme hankkeen ensimmäiset kokeilut päiväkodin esikoululaisten kanssa. Eskarilaiset pääsivät värkkäilemään yhdessä aikuisten kanssa robotteja. Käytössä oli sähkömoottoreita, ledejä ja paljon kaikkea värkkäilymateriaalia piipunrasseista korkkeihin. Tarkoituksena oli rakentaa jokaiselle pienryhmälle yhteinen robotti. Aikuiset eivätkä lapset olleet tutustuneet sähkömoottoreihin aiemmin. Ohjeistimme ainoastaan heitä johtojen kuorimisessa ja mietimme yhdessä, mitä moottorit tarvitsevat toimiakseen eli tässä tapauksessa sähköä pattereista.

Lapset lähtivät heti innolla kokeilemaan sähkömoottoriaskartelua ja hoksasivatkin pian, miten moottorin saa liikkumaan. Työ eli lasten ja aikuisten innostuksen myötä ja jokainen halusikin oman toimivan sähkömoottorirobotin pienryhmän yhteisen robotin sijaan. Lapset tekivät luonnostaan upeaa tiimityötä miettiessään, miten piuhat pitää moottoriin liittää, jotta se saadaan toimimaan. He auttoivat toisiaan johtojen kuorimisessa ja niiden liittämisessä moottoriin. Lapset käyttivät paljon aikaa siihen, että tutkivat, miten moottori toimii ja miten eri tavoin sillä voi saada asioita pyörimään. He vertailivat kavereiden kanssa erilaisten vaihtoehtojen vaikutusta. He käyttivät monipuolisesti materiaaleja hyödykseen ja kertakäyttö haarukat ja veitset sekä kupit olivat mieluisia robotin rakennus tarpeita. Pari päivää meni ihan täysin askarteluiden lumoissa niin aikuisilla kuin lapsillakin.

Seuraava vaihe oli innostaa henkilöstöä mukaan kokeilemaan. Työillassa käytimme tunnin koko henkilöstön kanssa siihen, että he saavat oman tiiminsä kansa tutkia kokeilla ja rakentaa. Ohjeena oli rakentaa oman tiimin kanssa legoauto ja siihen sähkömoottori, joka liikuttaa autoa. Lopussa ajetaan kilpaa ja pisimmälle auton lähtöpaikasta päässyt auto voittaa HUIKEAN palkinnon. Auton liikkumiseen aikaa on 1 min. Yhteislähtö eskareiden nukkumahuoneessa, omalta lähtöpaikalta. Huikea palkinto oli seuraava: ke 10.11.21 Saa tiimi klo 9.45-10.45 oman rauhallisen glögihetken herkuttelun merkeissä. Muut tiimit hoitavat pihalla voittaneen tiimin lapsia.

Työillan jälkeen saimme paljon kiitoksia. Kaikki innostuivat kokeilemaan, vaikka jotkut olivat olleet aluksi epävarmoja. Tiimit tekivät mieletöntä yhteistyötä ideoiden, keksien ja kokeillen. Kilpailussa kannustushuudot ja nauru raikui. 

Hanke jatkuu seuraavaksi Sodankylässä INNOKKAIDEN Pedakahviloiden merkeissä, joita vedämme koko työyhteisölle. Kahviloiden tarkoituksena on tutustuttaa henkilöstö uusiin materiaaleihin ja ajattelutapoihin. Suunnittelemme yhdessä myös henkilöstön kouluttamista. Hanke huipentuu keväällä 2022 kokeilukuukauteen. Sen aikana heitämme kaikki valmiit suunnitelmat romukoppaan ja lähdemme seuraamaan lasten leikkejä ja ideoita. Kuukauden aikana tarkoituksenamme on suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida yhdessä lasten kanssa erilaisia, innovatiivisia kokeiluja.

Terveisin Sodankylän INNOKKAAT opet Aliisa ja Katri

Digitaitopassin visualisointia Martinkalliossa

Päätimme kehittää digitaitoportaiden käyttöönottamiseksi helpon ja käytännöllisen digitaitopassin, josta sekä opettajat että oppilaat voisivat helposti seurata digitaitojen kehittymistä. Pohdimme pitkään, millaisia ominaisuuksia passissa olisi hyvä olla, mikä toteutusmuoto olisi toimivin ja miten varmistaisimme passin helpon käytettävyyden.

Ajatuksemme oli alusta asti suunnitella ja toteuttaa digitaitopassi, joka olisi digitaalisessa muodossa. Tämä varmistaisi passin helpon käytettävyyden sekä paremman säilymisen. Alakoulun oppilaille mielenkiintoinen passin ulkomuoto on kuitenkin erilainen yläkoulun oppilaan innon herättelyyn verrattuna. Millainen digihahmo siis olisi kaikkia innostava?

Päätimme yhdistää oppilaiden osaamisen ja osallisuuden innon ja järjestää piirustuskilpailun: kaikki koulumme 1.–9.- luokkalaiset oppilaat pääsivät osallistumaan digitaitopassin luomiseen piirtämällä oman ehdotuksensa digihahmosta. Digihahmo olisi digipassissamme se, jota oppilaat pääsisivät täydentämään ja kokoamaan oppiessaan digitaitoja. Osallistuminen oli runsasta, joten upeat hahmokuvat jokaiselle vuosiluokalle löytyivät. Tämän lisäksi järjestimme kaikista piirustuksista näyttelyn: näin jokainen upea ehdotus sai ansaitsemansa huomion.

Piirustuskilpailun satoa:

Mielestämme tämä tapa suunnitella ja toteuttaa digitaitopassin luomisessa onnistui hyvin: oppilaat pääsivät mukaan osallistumaan toteutukseen. Alusta asti koulumme tarpeena on ollut luoda digitaitoportaat, jotta jokaisella oppilaalla olisi tasa-arvoinen mahdollisuus tutustua ja harjoittaa digitaitojaan.

Digitaitojen harjoittelemisesta digiosaamiseen- oppimispolkumme toteutuminen on jälleen askeleen lähempänä

Kirjoittanut: Terhi Aitta, Martinkallion koulu, Espoo