Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2012

Eleverna i årskurs fem i Chydenius skola startade upp skolans legoprojekt. Torsdagen den 20 september byggde de enkla legorobotar som de programmerade att köra på olika sätt. Ivern var stor och alla elever väntar nu otåligt plå att skolans egna legolådor skall anlända så de får fortsätta med byggandet.

NXT koulutus Espoossa

Olimme 17.9 maanantaina Lego NXT koulutuksessa. Siellä oli kivaa, sillä opimme paljon rakentamisesta ja ohjelmoinnista. Esitimme siellä esitelmämme joka kertoi viimevuoden kokemuksista. Mukanamme olivat myös Lehmis ja Hämis jotka ovat robottien kuoret. Ylhäällä kuva opettamisesta ja sumo ottelusta. Voitimme melkein kaikki sumo ottelut.

Kirjoittajat ovat: Hälima, Elina ja Senja

Legorobotiikkaa 8.luokan fysiikan oppitunnilla

Espoon Vanttilan koululla kokeilimme legorobotiikan yhdistämistä 8.luokan fysiikan opetukseen. Kahden neljänkymmenenviiden minuutin pituisen oppitunnin tavoitteena oli legorobotin liikkeen tutkiminen ja liikkeen graafinen mallintaminen. Oppilaat ohjelmoivat 2-3 oppilaan ryhmissä legorobotin liikkumaan halutun ajan halutulla teholla suoraan eteenpäin, jonka jälkeen ryhmän tavoitteena oli robotin liikkeen tutkiminen ja liikkeen graafinen mallintaminen excel-taulukkolaskentaohjelman avulla. Mittauksia tuli suorittaa kahdella eri teholla ja tulosten vertailtavuuden varmistamiseksi mittaustulokset tuli esittää samassa kuvaajassa. Tehtävän haasteellisuutta lisäsi se, että oppilailla ei ollut entuudestaan kokemusta legorobotin ohjelmoinnista tai käyrien piirrosta excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Aiemmin oppilaat olivat tutustuneet tasaiseen liikkeeseen tutkimalla ilmakuplan liikettä putkessa ja kiihtyvään liikkeeseen tutkimalla pariston liikettä kaltevalla pöydällä. Näissä mittauksissa tulokset oli kerätty vihkoon ja kuvaajat piirretty käsin. Tämän mittauksen yhteydessä oppilaat ohjeistettiin ensimmäisen oppitunnin alussa luokan kosketusnäyttötaulun avulla legorobotin ohjelmointiin ja toisen oppitunnin alussa läppäreillä olevan taulukkolaskentaohjelman käyttöön. Varsinaiseen mittaukseen ja tulosten tulkintaan ei enää ohjeistuksessa puututtu. Koulussamme on windows7- päivityksestä johtuen isoja tietoteknisiä ongelmia, joten Lego Mindstrom education – ohjelma ei pyörinyt läppäreillä. Tästä syystä turvauduimme ohjelmoinnissa vain opekoneeseen, jolloin osa ryhmistä ohjelmoi robottiaan  ja osa ryhmistä valmisteli mittauspistettään. Tästä syystä emme myöskään käyttäneet legon dataloggin ominaisuutta vaan suoritimme tulosten käsittelyn excelin avustuksella. Robotin liikkeen aikana oppilaat mittasivat aikaa kännyköillä ja merkitsivät mittauspisteet lattiaan maalarinteipillä. Kuvaajana piirrettiin matkan kuvaaja.

Kaikki ryhmät saivat kaksoistunnin aikana suoritettua kaksi mittausta eri tehoilla, taulukoitua tulokset taulukkolaskentaohjelmaan sekä piirrettyä excelin avulla matkan kuvaajat samaan koordinaatistoon. Pohdimme myös ryhmittäin: Millaista oli robotin liike? Miksi kuvaaja on suora? Mitä suoran jyrkkyys kertoo robotin liikkeestä ? Mikä oli robotin nopeus ( käyrän yhtälö näkyi piiretyissä kuvajissa)? Miten tehon lisäys vaikutti robotin nopeuteen (osa oli kaksinkertaistanut tehot eli tulkinta oli helppoa) ? Näihin kysymyksiin palattiin muistitikulle talletettujen tulosten avulla seuraavan oppitunnin alussa.

Oppilaiden kommentteja kysymykseeni, oliko mittaustehtävästä apua kuvaajien tulkinnassa jatkossa : ” Suosittelen robottitehtävää kaikille.”, ” Oli apua ja kivaa”, ”Oli hyödyllistä oppia piirtämään tietokoneella, suosittelen”.  Opettajana koin tehtävän ohjauksen helpoksi ja myös minulla oli tunneilla kivaa.

Piia Pelander/Vanttila

Koordinaattoreiden terveiset

Hankkeemme uudet ja vanhat koordinaattorit tapasivat Oulussa Metsokankaan koululla maanantaina 27.8. Päivän aikana perehdytimme uusia koordinaattoreita hankkeen taustoihin ja viime vuoden toimintaan sekä tutustuimme toisiimme. Keskustelimme myös hankkeen käynnistämisestä uusilla kouluilla sekä vanhojen mukanaolevien koulujen tukemisesta.

Aluekoordinaattorit ovat alueensa kouluihin yhteydessä syyskuun aikana. Kalenteriin kannattaa jo nyt merkitä koko hankkeen yhteinen Robotiikka- ja pelitapahtuma, joka järjestetään Espoon Dipolissa 13.-15.5.2013. Ko. tapahtuman yhteydessä järjestetään myös tämän vuoden Robocup Junior SM-kisat. Toivomme mukaan sankoin joukoin hankekoulujen opettajia ja oppilaita eri puolilta Suomea! Lisätietoja tapahtumasta luvassa myöhemmin syksyllä.

Tässä blogissa hankkeen toimijat: opettajat, oppilaat ja yhteistyökumppanit jakavat ajatuksiaan, kokemuksiaan, kuulumisiaan ja ideoita hankkeeseen liittyen. Kaikki rohkeasti mukaan kirjoittamaan! Jaetaan osaamista ja kokemuksia ja kehitetään yhdessä tieto- ja viestintätekniikkaa ja robotiikkaa hyödyntäviä malleja koulun arkeen! Blogin kirjoittamisohjeet saa oman alueen koordinaattorilta.

Innokasterveisin hankkeen koordinaattorit
Tiina, Päivi, Otto, Jens, Riikka, Pekka ja Petteri

Adobe Connect Pron käytön harjoittelua